V databázi je uvedeno 152 jezů


Databáze jezů, které mohou být smrtelnou pastí pro lidi i zvířata.

Výběr jezu

Řeka Svratka, říční km 50,2, Povodí Moravy

Opravit údaje o jezu

Název jezu:

Kamenný mlýn

Poloha jezu:

49°11'56.762"N, 16°34'1.114"E

Nejbližší město:

Brno - Pisárky kolmý

Popis jezu:

Kolmý jez vysoký 4,6 metru, šířka koryta zhruba 50 metrů o jednom poli, část při levém břehu oddělena betonovým pilířem. Bez propusti. Na levém břehu u jezu začíná 5 metrů vysoká kolmá navigace, která se táhne řekou přes kilometr. Na pravém břehu navigace krátká(zhruba 20 m). Poměrně hluboké vývařiště (1,7-2,2 m) s kameny na dně.

Přenášení jezu:

Vpravo přes oplocený pozemek, kde bývá naštěstí otevřená branka, poté po schodech pod jez. Pozor, prostor pro vylodění je malý a již poměrně blízko jezu, při vyšší vodě může dojít k natažení. Zhruba 300 metrů před jezem (od Kamenomlýnského mostu)nexistuje jiná možnost výstupu, na levém břehu je kolmá navigace, na pravém břehu se nacházejí oplocené soukromé pozemky.

Největší rizika jezu:

hrozí riziko úrazu při nesprávném nájezdu. Za menších vodních stavů je riziko malé, jez je zdálky vidět i slyšet. Za vyšších již vývarová linie pod jezem dosahuje 8 metrů. Od vysedacího místa za tohoto stavu již má tendenci táhnout. Přes jez jde všechna voda v řece. Levý břeh je kvůli velmi dlouhé navigaci zcela nedostupný, taktéž možnost výstupu před jezem je dosti omezená (v případě zavřené brány nelze vystoupit za mostem).

Přístup k jezu od silnice:

Z pravé strany od ulice Veslařská za zastávkou Pod Jurankou odbočit ostře doprava na krátký nezpevněný úsek, lze se dostat k jezu. Záchrana zleva nemožná.

Doporučení pro zvýšení bezpečnosti:

Zajistit, aby se brána u vysedacího místa pokud možno nikdy nezavírala. Osadit Kamenomlýnský most varovnou cedulí a výrazně označit místa, kde lze jez přenést.

Úroveň zabezpečení jezu:

Varovné ceduleMožnost laické záchranyMožnost sebezáchranyPříprava pro HZSZáchranná lanovka

Zabezpečení financovala firma:

Mapa:

Další informace o řece:

popis řeky, aktuální sjízdnost a kilometráž


Vaše hodnocení nebezpečnosti jezu
bezpečný [] velmi nebezpečný
Doposud nikdo nehlasoval
 
Zadat novou reakci Sdílet na Facebooku