Databáze jezů, které mohou být smrtelnou pastí pro lidi i zvířata.

Jezy na řekáchRozdělení jezů a názvosloví

Následující informace pocházejí z knihy Záchrana z válce

Nadjezí

– bezprostřední okolí nad jezem.

Koruna jezu

– nejvyšší místo přepadu vody na jezu.

Spádová deska

– deska, po které stéká voda do podjezí.
Schema jezu

Rozdělení jezů dle tvaru spádové desky:

 • kolmá
  Kolmá spádová deska s lomovým kamenem v podjezí.
  Kolmá spádová na jezu Dvůr Králové
 • šikmá
  Šikmá spádová deska
  Šikmá spádová na jezu v Podhradi - Moravice
 • parabolická
  Parabolická spádová deska
  Parabolická spádová deska
  Parabolická spádová na jezu v Sazava Horka
 • kombinovaná
 • speciální

Podjezí

– bezprostřední okolí pod jezem

Vana

– slangový výraz pro dno pod jezem.

Jez s propustí

Jez s propustí
U jezů, které sloužily dříve pro voroplavbu, nebo u některých nových jezů bývají propusti (šlajsny), jimiž lze někdy jez sjíždět. Ne všechny šlajsny jsou však sjízdné. Propust je ohraničena tzv. kozami – betonovými pilíři, mezi kterými voda šlajsnou protéká. Některé propusti mohou mít pro snížení kinetické energie a provzdušnění vody na dně nainstalovány retardéry (zpomalovače), což jsou většinou železné, betonové nebo pryžové prahy lomené proti proudu. Prahy vytvářejí podélné prohlubně a odražená voda pak dělá podélné hřebeny. V případě převržení je plavání retardérovou propustí nebezpečné.

Propust může mít jiný tvar spádové desky

Tvar spádové desky v propusti se většinou liší od spádové desky jezu. Obvykle bývá spádová deska šikmá nebo kolmá. Pozor také na možnost uzavření propusti mechanickou překážkou obsluhou jezu.

Stupeň

– obdoba jezu. Stupeň neslouží primárně k zadržování vody pro energetické účely, jako je tomu u jezu, ale k zmenšení dravosti a rychlosti proudu, tedy ke zmenšení unášecí a vymílací činnosti řeky. U toků s velkým spádem nemusí nijak zadržovat vodu, rychlost před ním se téměř nezmění, a proto se špatně rozeznává. Konstrukčně bývají řešeny kolmým způsobem s následným válcem v podjezí. Z tohoto důvodu mohou být velmi nebezpečné. Dost často bývají ve městech nebo před nimi a v navigačních zdech. Stupeň